امام کاظم علیه السلام:

امام کاظم علیه السلام:

تفَقَّهوا فی دینِ الله فإنَّ الفقه مفتاحُ البَصیرة،وتَمامُ العِبادة و السّببُ إلی المنازل الرفیعة و الرُّتبِ الجَلیلة فی الدین و الدنیا

در دین خدا، دنبال فهم عمیق باشید؛ زیرا فهم عمیق در دین، كلید بصیرت و كمال عبادت و سبب تحصیل مقام های والا و مراتب شكوهمند در امور دین ودنیاست.

اشتراک گذاری این مطلب!

وقتی چیزی در حال تمام شدن باشد،

وقتی چیزی در حال تمام شدن باشد،
عزیز می‌شود!

یک لحظه آفتاب در هوای سرد،
غنیمت می‌شود!

خدا در مواقع سختیها،
تنها پناه می‌شود!

یک قطره نور در دریای تاریکی،
همه‌ی دنیا می‌شود …

یک عزیز وقتی که از دست رفت،
همه کس می‌شود …

پاییز وقتی که تمام شد،
به نظر قشنگ و قشنگتر می‌شود!

و ما همیشه دیر متوجه می‌شویم!

” قدر داشته‌هایمان را بدانیم…
       چرا که خیلی زود، دیر می‌شود ..

اشتراک گذاری این مطلب!

كودك درمانده تربيت نكنيد.

كودك درمانده تربيت نكنيد.
جملاتي مانند ” هميشه كارت خرابكاريه” “هيچ وقت حرفمو گوش نميدي” ” يكبار ازت يه كارى خواستما ببين چكار كردى"  به كودكان در مانده بودن را مياموزد.
از كلمات “هيچ وقت” يا  “هميشه” براي نشان دادن بدى كار كودك استفاده نكنيد.

فرزندتان روزانه صدها كار درست و چند كار اشتباه انجام ميدهد درست شبيه شما و بقيه انسانها. غلو نكنيد فرزندتان باور ميكند كه هميشه بد است و هيچ وقت خوب نيست و كم كم درمانده خواهد شد

اشتراک گذاری این مطلب!

یاصاحب الزمان:

یاصاحب الزمان:
امام زمان(عج) - مناجات

ای حاضرِ همیشگیِ روزگار ما
ما دور، از توایم و تو اما کنار ما

این مزرعه بدون تو آفت گرفته است
برکت فرار کرده دگر از دیار ما

از ما حریص تر شده این گردش زمان
در انتظار توست ، دقیقه شمار ما

از ما برای عشق تو آبی نگشته گرم
دل کنده ای تو از عمل بی بخار ما

غیبت خورِ کلاس ظهوریم و … حاضری
ای منتطر ، به پای قرار و مدار ما !!!

جای عمل ، به حرف دچاریم ، ما همه
کَر شد فلک از این همه شعر و شعار ما

جای ثوابِ ذکر تو غیبت کننده ایم
این حرفهای مفت ، شده افتخار ما

بی تو دچار فعل حرامیم ، روز و شب
شیطان شده ست ، مثل همیشه سوار ما

 اصلا شدیم ، سکه ی یک پول ، پیش خلق
بی ارزش است ، بی تو به قرآن “عیار” ما

جاماندگانِ لحظه ی موعود ، می شویم …
گر لطف حضرتت نشود همقطار ما

اشتراک گذاری این مطلب!

نقاش ﻣﺸﻬﻮﺭﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻧﻘﺎﺷﯽﺍﺵ ﺑﻮﺩ.

نقاش ﻣﺸﻬﻮﺭﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻧﻘﺎﺷﯽﺍﺵ ﺑﻮﺩ.
ﺁﻥ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﻄﻮﺭ ﺑﺎﻭﺭﻧﮑﺮﺩﻧﯽ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﻮﺩ…
ﻧﻘﺎﺵ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﻏﺮﻕ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﺷﯽﺍﺵ ﺑﻮﺩ، ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ،
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺁﻥ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺭﺍ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮﺩ،
ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻡ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﻋﻘﺐ ﺭﻓﺖ…
ﻧﻘﺎﺵ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻋﻘﺐ ﺭﻓﺘﻦ، ﭘﺸﺘﺶ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﮑﺮﺩ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺪﻡ ﺑﻪ ﻟﺒﻪ ﭘﺮﺗﮕﺎﻩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻠﻨﺪﺵ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺭﺩ…
ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺎﺵ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻣﯽﺧﻮﺍﺳﺖ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺑﺰﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮﺩ ﻧﻘﺎﺵ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺱ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺷﻮﺩ ﻭ ﯾﮏ ﻗﺪﻡ ﺑﻪ
ﻋﻘﺐ ﺑﺮﻭﺩ ﻭ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺷﻮﺩ…
ﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﻠﻤﻮﯾﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺯﯾﺒﺎ ﺭﺍ ﺧﻂ ﺧﻄﯽ ﮐﺮﺩ!!!
ﻧﻘﺎﺵ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ، ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻭ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﻠﻮ ﺁﻣﺪ،
ﺗﺎ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﺰﻧﺪ؛
ﺍﻣﺎ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪﺵ ﺑﻮﺩ، ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺳﻘﻮﻁ ﺑﻮﺩ.

ﺑﺮﺍﺳﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺁﯾﻨﺪﻩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺒﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،
ﺍﻣﺎ ﮔﻮﯾﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ ﭼﻪ ﺧﻄﺮﯼ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﺳﺖ ﻭ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺧﺮﺍﺏ ﻣﯽﮐﻨﺪ…
ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ؛
ﺍﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺐ ﺭﺍ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯿﻢ:
ﺧﺎﻟﻖ ﻫﺴﺘﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﻤﺎﻥ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ…

اشتراک گذاری این مطلب!

آیت_الله_فاطمی_نیا

آیت_الله_فاطمی_نیا
        روزے با پدر مے‌خواستيم برويم به يڪ مجلس مهم.
        وقتے آمدند بيرون خانه، ديدم بدون عبا هستند!
        گفتم عبايتان كجاستــ؟!
        گفتند مادرتان خوابيده بود و عبا را رويشان ڪشیده‌ بودم!
        به ايشان گفتم :
        ولے بدون عبارفتن آبروريزے است!!
        ايشان گفتند:
        اگر آبروے من در گروے آن عباستــ و برداشتن آن عبا هم به بهاے از خوابــ پريدن مادرتان استــ، نه آن عبا را مے‌خواهم نه آن آبرو را …
        امام_صادق_علیه_السلام :
        هرچه محبتــ مرد به همسرش
        بیشتر شود، بر فضیلتــ ایمان او افزوده میشود!

اشتراک گذاری این مطلب!

‍ علاقه به کتاب

‍ علاقه به کتاب
علاقمند کردن کودک به کتاب!  حداقل نیم ساعت در روز همراه کودک تان کتاب بخوانید.
 با کودک تان زیاد صحبت کنید.
به کودکتان کمک کنید تا بتواند به تنهایی کتاب بخواند.
 کتابخوانی از روی تصاویر را به کودک تان بیاموزید.
 اهمیت مطالعه را به کودک تان بیاموزید.
 از کودک بخواهید اتفاقات روزانه اش را برای شما تعریف کند.
 مدت زمان و نوع برنامه های تلویزیونی را برای کودک محدود کنید.

اشتراک گذاری این مطلب!

پیامبراکرم(ص):

پیامبراکرم(ص):

ای ابوذر:

 هر چه را که در آن تو را بهره نیست و به هیچ وجه به تو مربوط نمی شود ترک کن

و به سخنی که فایده به حال تو ندارد لب مگشا

 و زبان خود را مانند پول خود که در حفظ آن می کوشی نگهداری نما

اشتراک گذاری این مطلب!

آخرین مطالب

آخرین نظرات